በኢትዮጵያ የምግብ እና መድሃኒት ቁጥጥር ባለስልጣን
ተመዝግበው አስፈላጊውን ፍቃድ ያገኙ

አስተያየት አሎት?

ዋና ቢሮ

ዘፍመሽ 2ተኛ ፎቅ ፣ መገናኛ፣ አዲስ አበባ

አዳማ

ፖስታ ቤት ሶረቲ ህንጻ ፊትለፊት፤ ጀርመን ሲቲ ሞል፣ 1ኛ ፎቅ ሱቅ ቁጥር 110

አርባ ምንጭ

ሲቀላ ከቱሪስት ሆቴል በስተቀኝ፤ ሃሌሉያ ህንጻ 1ኛ ፎቅ

ባህር ዳር

ዋርካው (ምስራቅ ጸሃይ) የገበያ ማዕከል፤ ዋናው ገበያ ፒያሳ ህንጻ ጎን፣ 1ኛ ፎቅ 83 ቁጥር

ወደ መረጃ ማዕከላችን ይደውሉ